درباره موشن گرافیک

درباره موشن گرافیک به دنیای گرافیک فلت خوش آمدید! در سالهای اخیر طراحی گرافیک به صورت فلت یا تخت، رشد زیادی داشته و طرفداران بیشماری پیدا کرده. در طراحی گرافیک فلت، سادگی و زیبایی، جایگزین طراحی پیچیده و با جزئیات…