شخصیت کارتونی تبلیغاتی

شخصیت کارتونی تبلیغاتی   تاثیر مثبت طراحی شخصیت کارتونی در افزایش فروش و محبوبیت برند لوگو هویت برند است. و شخصیت کارتونی به آن هویت جان می بخشد. www.mrtizer.com امروزه در بسیاری از حوزه ها شخصیت های کارتونی را می…